Certyfikat Seniora, czyli bliżej osób starszych

Oświadczenie UKE

W styczniu 2011 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pani Anna Strężyńska wydała następujące oświadczenie:

„Nowe technologie służą także temu, by życie ludzi kończących swoją działalność zawodową uczynić lepszym, łatwiejszym, komfortowym. Naszym obowiązkiem jest stwarzanie im dogodnego dostępu do usług telekomunikacyjnych. Mam nadzieję, że nasze działania pomogą w zniesieniu barier, na które napotykają seniorzy i niepełnosprawni w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi.”

Nietrudno się domyślić, iż tak oficjalne wystąpienie miało związek z wprowadzeniem w życie przez UKE czegoś nowego. Czegoś, co zostało nazwane „Certyfikatem Seniora” oraz „Certyfikatem Bez Barier„.

Warunki uzyskania certyfikatów

Oba te certyfikaty będą wyróżniać te firmy, które w szczególny sposób podejdą do swojego klienta. I to klienta nie byle jakiego, bo chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. Wymieńmy trzy najpowszechniej stosowane kategorie, zawarte w tym temacie:

  • Ułatwienia przy zawieraniu umowy
  • Specjalna oferta handlowa
  • Proste w obsłudze urządzenie multimedialne (np. telefon komórkowy)

Szczegóły postanowień UKE

Spróbujmy teraz trochę bardziej uszczegółowić wymienione punkty.

Ułatwienia przy zawieraniu umowy to przede wszystkim wydelegowanie specjalnie dedykowanych ku temu pracowników, którzy cierpliwie zaopiekują się osobami starszymi. To także możliwość sporządzenia umowy/ wydrukowania większą czcionką, tak, żeby osoba starsza, czy np. niedowidząca, mogła bez trudu odczytać jej warunki. To w końcu przygotowanie umowy w formie audio, między innymi dla osób niewidomych, ale nie tylko.

Specjalna oferta handlowa – tutaj kategorie osób „pod specjalnym nadzorem” powinny mieć różnego rodzaju ułatwienia i udogodnienia, żeby wymienić chociażby zniżki, rabaty, bonusy na zawierane usługi. Ciekawą inicjatywą jest również stworzenie specjalnej infolinii, poprzez którą informowano by petenta o wyniku jego sprawy. Chodzi o to, żeby nasze babcie i dziadkowie nie musieli wydzwaniać i szczegółowo dopytywać się w instytucjach o coś, czego może nawet nie do końca zrozumieli.

Proste w obsłudze urządzenia multimedialne – podstawowa rzecz to oczywiście telefony komórkowe dla seniorów, które – jak wykazały badania – znacznie ułatwiają im życie. Ponadto bardzo dobrą praktyką jest udzielanie instruktażu obsługi telefonu od razu w punkcie sprzedaży, a także jego konfiguracji wedle upodobań nowego właściciela. Osoba starsza wychodzi z takiego punktu sprzedaży naprawdę pewniejsza siebie, wiedząc, co kupiła i jak to działa.

Nieoceniona przewaga marketingowa

Certyfikat Seniora uprawnia przedsiębiorstwo przez okres 12 miesięcy od daty jego nadania do wykorzystywania nadanego wyróżnienia w działaniach marketingowych firmy. Oczywiście później również dana firma może i powinna szczycić się certyfikatem, lecz okazyjnie bez wyraźnego przedstawienia tego w marketingu.