Funkcjonalność coraz bardziej popularnych, nowoczesnych urządzeń, do których należą tablety umożliwia ich posiadaczom odczytywanie danych tekstowych, plików muzycznych oraz video, a przede wszystkim przeglądanie ulubionych stron zamieszczonych w sieci internetowej. W zależności od potrzeb, jak również oczekiwań użytkowników, połączenie się tabletu z siecią internetową można uzyskać wykorzystując do tego celu tradycyjny kabel (rzadko), bądź w bardziej funkcjonalnej formie bezprzewodowej, którą gwarantują znane w świecie komputeryzacji standardy technologii Wi-Fi (zobacz, jak uruchomić tablet w trybie routera Wi-Fi).

Standard Wi-Fi to wyjątkowo funkcjonalna technologia, która umożliwia połączenie się bezprzewodowe z siecią internetową nie tylko w zakresie wykupionego u wybranego przez użytkownika operatora dostępu do Internetu, ale również w darmowej formie w specjalnych strefach jakimi są hot spoty. Hot spoty na terenie naszego kraju, podobnie jak w innych krajach wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym, dostępne są w dużych aglomeracjach miejskich, a przebywanie w ich zasięgu umożliwia połączenie się z Internetem bez wymaganych przez operatorów sieci haseł bądź specjalnych uwierzytelnień dostępu.

Dostęp do internetu przez Wi-Fi

Wele dostępnych w dzisiejszej sprzedaży rynkowej, nowoczesnych modeli tabletów posiada na stałe wbudowany moduł 3G, za to wszystkie mają wbudowane Wi-Fi, które umożliwia ich posiadaczom bezprzewodowe połączenie się z siecią internetową. Żeby po raz pierwszy bezprzewodowo połączyć się siecią internetową, należy odpowiednio skonfigurować każde elektroniczne urządzenie, w tym również swój tablet. Pierwszą czynnością jest uruchomienie modułu Wi-Fi. W tym celu należy w "ustawieniach" wybrać opcję "ustawienia Wi-Fi". Po jej uruchomieniu urządzenie automatycznie wyszukuje sieci internetowe, w zasięga których się znajduje. Po dokonaniu wyboru sieci, którą udostępnił użytkownikowi tabletu operator (albo np. naszej sieci domowej), na ekranie pojawia się informacja o konieczności wprowadzenia ustalonego hasła bądź uwierzytelnień dostępu. Prawidłowe ich wpisanie rozpoczyna proces łączenia się z siecią internetową. Dla ułatwienia nawiązywania kolejnych, bezprzewodowych połączeń z Internetem przy wykorzystaniu standardu Wi-Fi warto skorzystać z opcji zapamiętania sieci, do której użytkownik ma dostęp. W ten sposób urządzenie zapamięta nie tylko adres sieci, ale również hasło lub wymagane uwierzytelnienie dostępu i przy każdym jego uruchomieniu automatycznie będzie nawiązywało się połączenie się z siecią internetową. W tym celu po uruchomieniu modułu Wi-Fi w tablecie należy wybrać z wybranej listy sieci znajdujących się w zasięgu urządzenia, tę do której operator udzielił użytkownikowi dostępu, uzupełnić wymagane dane, a następnie zapamiętać wszystkie parametry korzystając z opcji "zapisz".

Rozłączanie się z bezprzewodową siecią internetową następuje automatycznie w chwili wyłączenia ekranu tabletu. Ten sposób ma na celu zwiększenie oszczędności baterii urządzenia. Jednak istnieje możliwość modyfikacji rozłączania się z Internetem poprzez wykorzystanie modułu Wi-Fi. W zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika, można je podtrzymywać podczas podłączenia baterii urządzenia do ładowarki bądź wybrać opcję całkowitego nie rozłączania się tabletu z siecią internetową (poznaj także tablet z GPS).