Posiadacze nowoczesnych tabletów, których praca bazuje na systemie operacyjnym Android, mogą bez większego problemu nawiązywać video-rozmowy. Do tego celu wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie, np. program Skype, którego najnowszą wersję można pobrać z witryny Google Play. Wystarczy uruchomić na posiadanym tablecie przeglądarkę internetową i wejść na stronę skype.com, żeby móc na swoim urządzeniu zainstalować program umożliwiający nawiązywanie rozmów audiowizualnych.

Trzeba mieć jednak świadomość, że o możliwości nawiązania video rozmowy decydują również parametry techniczne posiadanego tabletu oraz połączenie z siecią internetową wykorzystujące standardy technologii Wi-Fi bądź 3G. Do uruchomienia Skypa wymagane jest urządzenie wyposażone w procesor posiadający minimum 800MHz mocy obliczeniowej i oczywiście najnowsza wersja oprogramowania przystosowana do systemu Android. Niestety użytkownicy modeli tabletów, które nie posiadają ustawień przystosowanych do audiowizualnych rozmów nie mogą skorzystać z możliwości tego rodzaju komunikowania się ze swoimi znajomymi.

Skype na tablecie? To proste!

Tablet i Skype

Nawiązywanie rozmów wideo wykorzystując tablety z Androidem jest wyjątkowo proste i nie wymaga wykonywania skomplikowanych czynności. Aby nawiązać połączenie audiowizualne wystarczy jedynie zalogować się w programie Skype, wybrać spośród utworzonej wcześniej listy kontaktów właściwą osobę, a następnie nacisnąć opcję "rozmowa video". Jeżeli nawiązało się jedynie połączenie głosowe, trzeba dodatkowo uruchomić transmisję plików video, wykorzystując do tego celu ikonę kamery wideo. Niektóre modele tabletów do obsługi videorozmów wymagają ręcznego ustawienia określonych opcji. W tym celu po zalogowaniu się w programie Skype należy w menu aplikacji wybrać opcję "ustawienia", zaznaczyć pozycję "rozmowy video oraz głosowe", a następnie dokonać wyboru parametru "włącz rozmowy video". Dopiero po prawidłowym ustawieniu wszystkich parametrów, użytkownik tabletu będzie miał możliwość nawiązania audiowizualnego połączenia.

Program Skype pozwala również na dowolną zmianę ustawień rozmów video, które można modyfikować zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Korzystając z menu aplikacji można wybrać opcję automatycznego odbierania wszystkich rozmów, wyświetlania informacji technicznych o nawiązanym połączeniu, blokady połączeń od osób nieznajomych, a nawet ustawienia jakości odbioru wideo. Oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia video-rozmów, które zostało zadedykowane do tabletów funkcjonujących w oparciu o wykorzystanie systemu Android, umożliwia również nawiązywanie połączeń ze znajomymi z Messangera. Jest to możliwe przez zalogowanie się do programu Skype wykorzystując do tego celu swoje konto Microsoft. Jednak warunkiem takiej formy prowadzenia audiowizualnych rozmów jest posiadanie przez znajomych użytkownika oprogramowania Skype i logowanie się do niego również z osobistych kont Microsoftu.